Göteborgs­Operans Danskompani


GöteborgsOperans Danskompani är Nordens största och ett av Europas främsta moderna danskompanier. Med fast förankring i nuet inspirerar dansarna såväl legender som några av den yngre generationens mest intressanta koreografer och artister till nya uttryck och konstformer. GöteborgsOperans Danskompani består av dansare från 17 länder och leds av Adolphe Binder.

GöteborgsOperans Danskompani sammanför koreografer och artister från ett brett spektrum för att forma nya, kreativa uttryckssätt. Vi tar estetiska och fysiska risker för att övervinna barriärer – mellan scen och publik, mellan dans och andra konstformer, mellan konsten och livet. Vårt mål är att ytterligare vässa konturerna och presentera ett enastående danskompani för världen.

Varje danssäsong bär ett eget tema; ett tema som både står för sig själv och knyter an till de tidigare. Den röda tråden är vävd av relevanta ämnen som fångar och utforskar samtidens förändringar, rädslor och drömmar.

Förra säsongens tema, Mind & Spirit, handlade om att den verklighet som vi trodde att vi levde i har visat sig vara långt mer mångfacetterad. Vi kan egentligen inte vara säkra på någonting.

”Vår konstnärliga vision handlar om att ta estetiska och fysiska risker. Om att riva murarna mellan oss och publiken, mellan dans och andra konstformer, mellan konsten och livet.” ADOLPHE BINDER

Nu tar vi tanken ett steg längre: om det vi trodde var sant visade sig vara en illusion – vad innebär det då om vi byter perspektiv? Vad upptäcker vi om vi i stället för att blicka inifrån och ut, blickar utifrån och in? Vilka verkligheter bär vi inom oss? Hur kan våra inre världar och ett nytt perspektiv hjälpa oss framåt genom livet?

GöteborgsOperans Danskompani är ett internationellt kompani – synligt långt utanför Sveriges gränser, med en internationell publik och ett internationellt språk. Vi arbetar oftast med verk specialskrivna för oss. När vi har premiär, har vi världspremiär.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031-10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031-13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av