Säsongen 2013/2014

Mind & Spirit

Säsongens tema bjuder in till såväl själsliga som andliga insikter och vetenskapliga utblickar. GöteborgsOperans Danskompani fortsätter dialogen med rörelserna i dagens samhälle. Nu tar vi steget ut i det okända och speglar människans sökande efter meningen med sin existens.

Denna säsong får du möta fler konstformer på (och utanför) våra scener än någonsin tidigare. Samtida dans vävs samman med visuell konst, arkitektur, musik och teater. Resultatet är pulserande och intressant – internationell konst för en nyfiken publik, oavsett ålder.

Adolphe Binder presenterar danssäsong 2013/2014

Världspremiärer 2013/2014

Vad finns bortom horisonten?

Människans sökande efter någonting större än henne själv är universell. I alla tider och i alla kulturer har både tro och vetenskap lagt grunden till våra värderingar. ”Jag tänker, alltså finns jag”, sa René Descartes, 1600-talsfilosof och vetenskapsman. Han såg människan som bestående av två enheter: kroppen, som inte kan tänka, och den tänkande själen. Tre hundra år senare vidgade Sigmund Freuds psykoanalys insikten om oss själva genom att bland annat lyfta upp det undermedvetnas betydelse. Om och om igen har nya rön och upptäckter revolutionerat samtidens uppfattning av världen, människan och verkligheten.

Kanske har vi fortfarande bara skrapat på ytan när det gäller att förstå vår existens. Ännu har vi inte helt förstått ett av de stora mysterierna: vårt medvetande. 

Verkligheten är mer raffinerad och gåtfull än vad våra sinnen och den traditionella vetenskapen har kunnat visa. Är verkligheten bara det som vi kan uppleva med våra fem sinnen? Det vi kan se, dofta, känna, höra och smaka? Och kan vi lita till våra sinnen? 

Runt om i världen växer intresset för vad som finns bortom vetenskap och trosuppfattningar. I människans försök att förstå söker vi i allt vidare cirklar, både inåt och utåt. Vad har vi för förhållande till energier utanför oss själva? Hur är vi människor sammanlänkade med varandra? Förhållandet mellan den fysiska och den icke-fysiska världen är mer komplex än vi tillåter oss att tro. Det är dags att ställa nya frågor … 

GöteborgsOperans Danskompani sammanför koreografer och artister från ett brett spektrum för att forma nya, kreativa uttryckssätt. Vi tar estetiska och fysiska risker för att övervinna barriärer – mellan scen och publik, mellan dans och andra konstformer, mellan konsten och livet. Vårt mål är att ytterligare vässa konturerna och presentera ett enastående danskompani för världen. 

Av säsongens röda tråd Mind & Spirit  väver koreografer och artister nya verk. Spelårets första danspremiär Out of Mind flödar över alla bredder i ett möte mellan två nya talanger. Richard Siegal involverar publiken och ställer frågan: Vem är egentligen konstnären? Multiartisten Hiroaki Umeda lyfter fram bildkonsten genom att låta rörelserna bäddas in i en ram av levande konst. 

I Spirit, vårens stora premiär, välkomnar vi två mästare ur olika generationer. Avantgardisten Saburo Teshigawara och Sidi Larbi Cherkaoui – båda prisbelönta och med högt internationellt anseende – skapar varsitt nytt verk för GöteborgsOperans Danskompani. 

Sinne och själ, kropp och andlighet vävs samman och inspirerar till nya upptäckter. GöteborgsOperans Danskompani stannar kvar i framkant, synliga och tillgängliga för hela vår nyfikna publik.

Koreografer 2013/2014

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen