Scenkonsthus

Scenkonsthus

GöteborgsOperan invigdes 1994. Tjugo år senare får huset ett efterlängtat syskon. Snart tas det första spadtaget till Göteborgs nya scenkonsthus.

Våga mer

När GöteborgsOperan byggdes var det ett av världens främsta operahus rent tekniskt. Tjugo år senare ligger operan fortfarande i framkant och är ett av nordens ledande operahus. Men utvecklingen stannar inte där. Målet är att om några år vara ett av norra Europas ledande operahus och då kunna mäta sig såväl med Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, som med operahusen i Berlin, Hamburg och Amsterdam.

I dag är GöteborgsOperan på god väg att nå sina högt uppsatta mål. Tillsammans med ett nytt scenkonsthus, som kommer att våga lite mer, banar GöteborgsOperan väg för en bredare repertoar och en ny publik.

Ett scenkonsthus i en unik och lättillgänglig miljö med en bredare repertoar. Hit ska medborgare, företag, organisationer och samarbetsparter känna sig lockade att komma. Huset blir en viktig och inspirerande mötesplats som förstärker regionens vision om ”det goda livet”, där kultur, näringsliv och allmänhet tillsammans skapar engagemang och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Nyfiket och kaxigt

Strax väster om GöteborgsOperan kommer den att ligga, operans nya tillbyggnad; ett scenkonsthus som bidrar till omgivningens utveckling och som låter såväl göteborgarna som stadens besökare komma nära älven och hamnen. Byggnaden blir fristående och får en egen tydlig identitet med starka kopplingar till det befintliga operahuset. Huset får två ansikten; en striktare, mer stadsmässig fasad mot staden och en öppnare, mer levande och färgrik karaktär mot vattnet. Med rostbrun plåt och genomfärgade glasskivor i olika klara färger kontrasterar den nya byggnaden mot den gamla.

Det nya huset ska präglas av öppenhet, nyfikenhet och experimentlusta. Det blir mer anpassat till den moderna dansens förutsättningar. Repertoaren kommer att utvecklas ytterligare och även andra uppsättningar som passar för en mindre publik kan sättas upp på operans nya scenkonsthus. Publiken får ta del av fler föreställningar för barn, dansföreställningar, kammaroperor och konserter. Det svarar väl mot GöteborgsOperans uppdrag från Kulturnämnden: att ta helhetsansvaret för att förvalta och utveckla opera, dans, musikal och konsert i Västra Götaland.

Det nya scenkonsthuset kommer att frigöra tid för fler föreställningar på Stora scenen – en scen som idag nyttjas lite för ofta till repetitioner. Tack vare nytillskottet kommer Stora scenen att användas mer till det den är tänkt för – att visa föreställningar av högsta kvalitet för en stor publik.

Färgstarkt och flexibelt

Scenkonsthuset kommer att ha flera funktioner. En salong med cirka 500 platser som tack vare flexibla lösningar enkelt kan byta karaktär beroende på vilka behoven är. Förutom våra egna föreställningar kommer det att finnas plats för gästspel och huset kommer också att ha kongress- och konferensmöjligheter. Företag kan hålla konferens med Göta älv och hamnen som inramning, äta god mat från GöteborgsOperans Restaurang, och avsluta dagen med en föreställning.

Redan i dag får GöteborgsOperan flera frågor varje vecka från företag och organisationer om möjligheten att hyra lokaler – förfrågningar som nästan alltid får ett nej eftersom lokalerna används till operans verksamhet. När det nu byggs ett nytt hus tas önskemålen, om att kunna hyra ut lokalerna, med redan på ritbordet.

Självklart kommer det att finnas en servering i huset. Här ska det vara lätt och enkelt att glida in på en kaffe, en god matbit och något att dricka medan ögonen vilar på stans bästa utsikt. På sommaren öppnar scenkonsthuset sin uteservering och bjuder in till gästspel och konserter av olika slag.

Växa och utmana

Göteborgs nya scenkonsthus ska bli ett hus där lust, öppenhet och nyfikenhet får råda. Här kan nya möten ske och nya idéer ta form, växa och utmanas.

Huset kommer att föra kulturupplevelser närmare stadens invånare och gäster samt bidra till Västra Götalandsregionens vision om det goda livet - den gemensamma utgångspunkten för hur regionen ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i.

Välkommen.

Fakta och finansiering

Byggkostnad
ca 170 miljoner kronor.*

Storlek
ca 4 500 kvadratmeter.

Läge
Packhuskajen, väster om GöteborgsOperan.

Projekteras av
Tengbom arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Izikowitz.  (Lund & Valentin arkitekter ingår sedan 2011 i Tengbomgruppen.)

Uppdragsgivare
GöteborgsOperan och Göteborgs Stad, som blir ägare av huset.

Innehåll
En ny kombinerad scen/kongresslokal med 500 platser för mindre uppsättningar av
t ex dans- och barnföreställningar, kammaroperor, jazzkonserter och andra gästspel, samt restaurangverksamhet.

Finansiering 
Göteborgs Stad står för investeringen, som beräknas till 170 miljoner kronor.* GöteborgsOperan AB hyr och sköter driften av huset. Tillbyggnaden beräknas vara självförsörjande av intäkter från biljetter, uthyrningar, konferenser och restaurangverksamhet.

* 170 miljoner kronor i 2013 års penningvärde.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen