GöteborgsOperans styrelse

Göteborgs|Operans styrelse

Ordförande

Tord Gustafsson (M)

Vice ordförande

Maria Brauer (S)

Ordinare ledamöter

Frank Andersson (S)                            
Grith Fjeldmose (V)                                                                              
Robert Hörnquist (FP)
Madeleine Jonsson (MP)
Valéria Kant (KD)
Carina Ridenius (M)
Petra Vainionpää  (S)                           

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen