GöteborgsOperans styrelse.

Namn

Frank Andersson (S)
Jan Hallberg (M)
Maria Brauer (S)
Emelie Sjöholm (S)
Petra Vainionpää (S)
Tord Gustafsson (M)
Ann Catrine Fogelgren (FP)
Hanna Werner (MP)
Valéria Kant (KD)

Befattning i styrelsen

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

VGR ©2015 GöteborgsOperan · Nyhetsbrev · Facebook · Sitemap · Om webbplatsen · Sök · Kontakta