Barnkör och Diskantkör.

Titta på en kortfilm där diskantkören gör en flashmob på Centralstationen i Göteborg


Barnkören kommer att medverka i Jul-trad-i-trion och även i operan Brundibar, som ges som en del av konserten Leva, dö och överleva den 26 februari.

Diskantkören har många spännande projekt som ännu inte är helt spikade. Däremot är det klart för även deras medverkan i Brundibar den 26 februari.


Barn- och Diskantkörerna är en del av GöteborgsOperan UNGA.

Diskantkör_0110A
GöteborgsOperans Diskantkör, Ida Rosén HamråTilo Stengel
Diskantkör_0172A
GöteborgsOperans Diskantkör,Tilo Stengel
Diskantkör_0045A
GöteborgsOperans Diskantkör,Tilo Stengel

Körerna repeterar en gång i veckan på GöteborgsOperan. Inför varje hösttermin har vi nya provsjungningar och intagningar. De som söker gör först sceniska övningar i grupp och får sedan sjunga upp en och en för en jury. I samband med sångprovet testas även rytmiska färdigheter och förmågan att hålla sin melodi när fler stämmor sjungs samtidigt. I diskantkören skrivs även ett teoritest.

Utöver måndagsrepetitionerna tillkommer repdagar och körhelger. När vi står inför ett konsertframträdande blir det ofta tätare mellan repetitionerna, det krävs alltså ett stort engagemang från både barn och föräldrar! GöteborgsOperans Barnkör och Diskantkör samarbetar i perioder med GöteborgsOperans kör, orkester, dansare och dirigenter. Att vara en del i det professionella arbetet kring ett framträdande ger barnen och ungdomarna givande och viktiga erfarenheter.

Ida Rosén Hamrå
Körledare

GöteborgsOperans Barnkör

I barnkören sjunger 35 barn i åldrarna 8-12. Kören driver en fristående konsertverksamhet och medverkar även i en del av GöteborgsOperans produktioner. Vi sjunger allt från klassiska körstycken till visor, folksånger och nykomponerad musik. Vi arbetar också med musikteori, rörelse och drama. Arbetet ska vara lustfyllt och utmanande! Barnkören startade hösten 2009.

GöteborgsOperans Diskantkör

Från hösten 2012 har vi även en diskantkör. I diskantkören sjunger 35 killar och tjejer i åldrarna 13-16. Alla killar är med och sjunger så länge de sjunger med sina ljusa röster. Vi arbetar mycket med stämsång och lägger stor vikt vid den sceniska framställningen. Ungdomarna är själva med och utvecklar konserterna både vad gäller repertoarval och det sceniska arbetet. Även i diskantkören visar repertoaren på stor bredd.

Nu_börjar_det_Extra_07
GöteborgsOperan, Nu börjar det, GöteborgsOperans Barnkör

Titta på en film när Barnkören repeterar.

VGR ©2014 GöteborgsOperan · Nyhetsbrev · Facebook · Sitemap · Om webbplatsen · Sök · Kontakta