Personuppgifter

Person|uppgifter

Behandling av personuppgifter

GöteborgsOperans personuppgiftsbehandling:

GöteborgsOperan behandlar kunders och användares personuppgifter inom bolaget. GöteborgsOperan håller register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos GöteborgsOperan. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser, samt vid köp även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Vad används personuppgifterna till?
Uppgifterna används av GöteborgsOperan för marknadsföring, information och leverans av biljetter och produkter samt som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att GöteborgsOperan ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden från GöteborgsOperan samt i förekommande fall våra samarbetspartners. 

Vad samtycker du som kund till?
GöteborgsOperans kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Vem hanterar och äger informationen?
GöteborgsOperan är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. GöteborgsOperan kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (ex. distribution, tryckeri och återförsäljare). Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur tar du som kund tillbaka ditt samtycke? 
Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra uppgifterna mot marknadsföring. Detta gör du genom att e-posta marknad@opera.se.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifter sparas under pågående användarrelation och upp till tre år därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Om cookies

GöteborgsOperan använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur GöteborgsOperans digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.  GöteborgsOperans kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på youronlinechoices.com

Hur att ta tillbaka ditt samtycke genom att stänga av cookies i de mest populära webbläsare:

Tredje-parts cookies vi använder:

Google Analytics cookien samlar in information om besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll är mest populär och utifrån det förbättra användarens upplevelse på webbplatsen. GA-cookien innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Läsa Googles sekretess-policy om hur din information används hos Google.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen