Press

Publicerad 7 december 2012

GöteborgsOperans miljöarbete föregångare i Europa

Som det första operahuset/teatern i norden och det andra i Europa har GöteborgsOperans miljöarbete registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision: EMAS. EMAS baseras på ISO 14001 men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet.

Sedan 2001 har GöteborgsOperan drivit ett kontinuerligt miljöarbete med huvudsyftet att hela tiden bli bättre. Det är förankrat i både de beslutsfattade och de utförande leden och genomsyrar hela organisationen. På alla avdelningar finns miljöarbetet som ett prioriterat mål och ska syfta till att se möjligheter till förbättring inom varje del av verksamheten.

– Vår miljötanke syns i stort som smått. Allt från vilken typ av färg vi använder i dekorverkstan till vilka råvaror som köps in till restaurangen. Vi har en aktiv miljögrupp med bred representation från de flesta avdelningarna i huset som driver miljöfrågan och följer upp arbetet årligen. säger Peter Hansson, VD på GöteborgsOperan

2004 hade GöteborgsOperan ett fullt infört miljöledningssystem baserat på ISO-14001. Samma år blev operahuset i Göteborg miljödiplomerat av Göteborgs stad och i fjol fick husets restaurang, som en av få i Göteborg, nordens främsta miljömärkning: Svanen. Med EMAS registeringen tar GöteborgsOperan nu ytterligare ett viktigt steg för att kvalitetssäkra miljöarbetet. Den innebär att GöteborgsOperas ska ha en öppen, årlig granskning av sin miljöredovisning. Den ställer också krav på ett aktivt personalengagemang och en ärlig och öppen kommunikation av miljöarbetet.

Grönt för en hel uppsättning

Ett av GöteborgsOperans långsiktiga mål är att miljömärka en hel uppsättning. För några år sedan gjordes en livscykelanalys på operan Thaïs och nu genomförs åtgärder utifrån de erfarenheterna. Bland miljömålen för 2013 finns att undersöka hur GöteborgsOperan kan bidra till att minska fossilberoende för publikens resor till och från föreställningar, en faktor som visade sig ha en stor miljöpåverkan i livscykelanalysen. Övriga mål fokuserar på transporter, energi, inköp, kemikalier, och avfall.

Mer om EMAS-registreringen
Inför EMAS registreringen och i granskningen av miljöredovisningen har GöteborgsOperan samarbetat med Göteborgs Universitet. Bakom arbetet finns bland andra Natalja Koniouchenkova en extern konsult som har varit en av nyckelpersonerna i operans miljöarbete under flera år. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har varit oberoende granskare inför EMAS registreringen. Registreringen omfattar verksamheten på Christina Nilssons gata, operahuset i centrala Göteborg, samt de funktioner som direkt styrs av verksamheten: turnéverksamhet, gästspel, externa konserter etc.

För ytterligare information kontakta Jenny Jernberg, pressansvarig, GöteborgsOperan 031-10 80 35 eller jenny.jernberg@opera.se

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen