Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 8 januari. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

Allmänna villkor

Allmänna villkor

GöteborgsOperans köp- och användarvillkor

Dessa användarvillkor uppdaterades den 18 juni 2020

Köp

För att köpa biljetter behöver du registrera dig som användare och uppge namn, adress, e-post, telefon och födelsedatum. Du betalar online med betalkort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig.

För information om GöteborgsOperans behandling av dina personuppgifter, se nedan i dessa Köp- och Användarvillkor samt på opera.se/personuppgifter.

Biljettköpet

Biljetten med streckkoden är din nyckel till en specifik föreställning. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktuell.  Biljett som annullerats ex. på grund av att den tappats bort och ny biljett är utskriven så gäller inte ursprungsbiljettens nyckel/streckkod längre.  Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt användas flera gånger. Senast utskrivna biljett är den giltiga. Det går inte att använda tidigare utskrivna biljetter om du fått en ny i biljettkassan. 

Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Notera att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där det efterfrågas ID, studentkort eller scenpass i entrén, men det framgår i så fall tydligt på biljetten samt på hemsidan.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt ändamål, inkluderande:

  • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte har inhämtats ett tillstånd i förväg från arrangör.
  • Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till en försäljning av olika slag - såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande - såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från arrangör.
  • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.

Användning eller överlåtelse av en biljett i kommersiellt ändamål kommer att leda till annullering av biljetten. GöteborgsOperan har rätt till ersättning för samtliga eventuella omkostnader förknippade med annulleringen och som följer av den otillåtna biljetthanteringen.

Köp via opera.se

För att genomföra ett biljettköp ska du göra följande:

1. Sök och hitta biljett(er)
2. Välj leveranssätt 
3. Godkänn köp- och leveransvillkoren 
4. Logga in om du redan är kund. Om du inte redan är kund registrerar du snabbt och enkelt ditt personliga kundkonto.
5. Fyll i personuppgifter
6. Välj betalningsform
7. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta
8. Godkänn köpet

Din orderbekräftelse kan nu ses på skärmen, och du får inom några få minuter din bekräftelse sänd via e-post.

Som kund ansvarar du för att kontrollera att bokningen stämmer (rätt post- och e-postadress, evenemangsdatum, antal biljetter, rätt arena rätt klockslag m.m. och att biljetten kommit till dig i god tid innan evenemanget startar.)

Leverans

Vi levererar fysiska biljetter i vår biljettkassa. Har du köpt din biljett på opera.se erbjuder vi ”Print@Home”. Dessa biljetter mottar du via e-post så snabbt som möjligt efter ditt köp. Om du inte har mottagit e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp kan du ringa till vår biljettkassa på telefonnummer 031-13 13 00 eller skicka e-post till biljetter@opera.se.

Har du valt ”mobilbiljett” som leveranssätt så kan du på orderbekräftelsesidan finna en QR-kod, där du kan hämta biljetterna. I orderbekräftelsen, som du mottar strax efter köpet, är en ”biljettdirect” bifogad.

Om du inte laddar ner dina biljetter från orderbekräftelsen, eller inte mottar orderbekräftelsen som e-post, kan du alltid logga in på ditt konto och hämta dina mobilbiljetter. Har du problem med att få tillgång till din order, vänligen kontakta GöteborgsOperan på telefonnummer 031-13 13 00.

För öppettider se opera.se/biljetter.

Försvunna biljetter

Har du tappat bort biljetten till evenemanget? Vi kan då ordna en ny åt dig. Kontakta oss på biljetter@opera.se

Senast utskrivna biljett är den giltiga. Det går inte att använda tidigare utskrivna biljetter om du fått en ny i biljettkassan. 

Ombokning/Återbetalning

Tillfälligt ombokningsskydd p.g.a covid-19

Vi uppmanar besökare som känner minsta sjukdomssymptom att stanna hemma i minst två dagar efter att symptomen har gått över innan de besöker oss. För att underlätta detta har vi tillfälligt ändrat våra ombokningsregler. I alla biljetter till föreställningar som spelas till och med 31 januari 2021 ingår ett ombokningsskydd. Det innebär att fram till och med en timme innan föreställningen, kan du boka om till en annan föreställning. Avbokar du tidigare än fyra veckor före föreställningsdagen får du pengarna tillbaka.

Ordinarie ombokningsskydd

Köpt biljett återlöses eller bytes endast med det ombokningsskydd som köptes samtidigt som biljetten. Med GöteborgsOperans ombokningsskydd har du möjlighet att fram t.o.m. dagen före föreställningen boka om din uthämtade biljett till en annan föreställning av samma uppsättning (i mån av plats). Eventuell prisskillnad betalas av kunden. Senast fyra veckor före föreställningsdag kan vi även köpa tillbaka din biljett.

För villkor se: opera.se/biljetter/ombokningsskydd.

Inställt evenemang

Om ett evenemang inte kan genomföras alls ställs det in.  Vi kontaktar dig via e-post eller mobil. Du har då möjlighet att få pengarna tillbaka eller byta till annat föreställningsdatum. Återköpet/bytet måste göras inom 3 veckor från inställt evenemang. Administrativa avgifter återbetalas ej. 

Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang, och pengarna återbetalas då normalt inte.  

Force majeur:

GöteborgsOperans skyldigheter i köpvillkoren, inklusive ansvar för genomförande av evenemanget, inklusive biljettköparens rätt till återbetalning upphör om händelsen påverkas av en force majeure-situation före eller under evenemanget. Med force majeure-situation avses skäl som ligger utanför GöteborgsOperans rimliga kontroll, till exempel och inte uttömmande: krig, upplopp, terrorism, stora utbrott, brand, översvämningar, strejker, väder, nationella säkerhetsorder eller instruktioner från nationella eller lokala myndigheter.


Biljettreservationer

Du som reserverat dina biljetter måste bekräfta föreställningen, antal biljetter, pris och datum innan dess att förfallodatum passerats. Därefter återgår biljetterna till försäljning. Efter att du bekräftat och/eller betalat din reservation skickas PDF-biljetter till den angivna e-postadressen i bokningen.

Personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen (känd som GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker enskilda individers rättigheter när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter. GöteborgsOperan samlar enbart in personuppgifter med ditt samtycke eller när det annars finns laglig grund för behandling.  Det är viktigt att du förstår GöteborgsOperans personuppgiftshantering och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

För generell information om varför och hur GöteborgsOperan registrerar och behandlar personuppgifter om dig och för information om cookies så hänvisar vi till opera.se/personuppgifter/

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av vår personuppgiftshantering, att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om ditt köp hos GöteborgsOperan. 

Frågor eller funderingar? 

Om du har några frågor eller funderingar kring ditt biljettköp så kontakta GöteborgsOperans biljettkassa:

Tfn 031-13 13 00
E-post: biljetter@opera.se

GöteborgsOperan
Christina Nilssons gata 
411 04 Göteborg 

Reservationer

GöteborgsOperan reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang.

  

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen