Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 31 mars 2021. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

Omboknings­skydd

Omboknings|skydd

En enkel försäkran mot oförutsedda händelser.

Tillfälligt ombokningsskydd p.g.a covid-19

Vi uppmanar besökare som känner minsta sjukdomssymptom att stanna hemma i minst två dagar efter att symptomen har gått över innan de besöker oss. För att underlätta detta har vi tillfälligt ändrat våra ombokningsregler. 

I alla biljetter till föreställningar som spelas till och med 31 januari 2021 ingår ett ombokningsskydd. Det innebär att fram till och med en timme innan föreställningen, kan du boka om till en annan föreställning. Avbokar du tidigare än fyra veckor före föreställningsdagen får du pengarna tillbaka.

Ordinarie ombokningsskydd

Med GöteborgsOperans ombokningsskydd har du möjlighet att fram t o m dagen före föreställningen boka om din uthämtade biljett till en annan föreställning av samma uppsättning (i mån av plats). Eventuell prisskillnad betalas av kunden. Senast fyra veckor före föreställningsdag kan vi även köpa tillbaka din biljett.

Köp av ombokningsskydd sker i samband med biljettköp, antingen under köpprocessen här på opera.se eller i kontakt med biljettkassan. Här på opera.se kommer du under köpprocessen få frågan om du vill köpa till ombokningsskydd. Observera att ombokningsskydd behöver köpas per biljett.

Pris: 35 kr/ biljett

Ombokningsskydd – ordinarie allmänna villkor

  • Till dagen före föreställningsdag tillåts ombokning till nytt speldatum av samma uppsättning i mån av plats. Vid ombokning måste biljetten vara GöteborgsOperan tillhanda senast dagen före ursprunglig föreställningsdag.
  • Ombokningsskydd ger rätt till återköp om biljetten är GöteborgsOperan tillhanda senast fyra veckor före föreställningsdag.
  • Vid skadehändelse fyra veckor till dagen före föreställningsdag kan biljett ersättas av presentkort i de fall gästen rimligen inte kan gå på föreställningen på grund av sjukdom, anhörigs dödsfall, stöld eller olycksfall. Skadehändelse måste styrkas av läkarintyg eller polisanmälan. När sjuk/skadeintyg krävs måste det vara GöteborgsOperan tillhanda senast en vecka efter anmälan.
  • Ombokningsskydd och biljett måste köpas vid samma tillfälle.
  • Kan endast användas en gång per köpt biljett till specifik föreställningsdag.
  • Avgiften för ombokningsskydd samt eventuella serviceavgifter återbetalas ej.
  • Ombokning och återköp av biljett hanteras endast av GöteborgsOperans biljettkassa på telefonnummer 031-13 13 00 eller e-post: biljetter@opera.se

Ombokningsskydd för abonnenter

I alla abonnemangspriser ingår ombokningsskydd. Det innebär att du fram till dagen före föreställning kan boka om dina biljetter till en annan föreställningsdag av samma uppsättning i mån av plats.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen