Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 8 januari. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

GöteborgsOperans Klimatutmaning

Är du en hjälte?

Beräkna och banta ditt klimatavtryck!

Delta i utmaningen

Västra Götalandsregionens mål är att vara fossil-oberoende till 2030. Dit är det 10 år. Ett tufft mål. Men om vi bryter ner det? Om vi var och en skulle minska vårt nuvarande koldioxidavtryck med 10 % per år – då når vi ju målet i tid. Vilken hoppfull tanke! 

Wagners ”Nibelungens ring” handlar om exploatering av naturen. En resa som slutar med Ragnarök. Vilken är då vår tids största miljöutmaning? Enligt forskare, folkliga protester, stater och företag över hela världen är svaret tydligt: klimatförändringarna kommer att påverka oss alla. Vi står inför en existentiell utmaning. Om vi inte gör något. Nu. 

Enligt experterna krävs flera samverkande insatser. Förändring av hur våra samhällen är uppbyggda och tekniska innovationer. Vi enskilda måste också ändra våra beteenden. 

Hela vår fyraåriga uppsättning av ”Nibelungens ring” är ett läroexperiment för mer hållbar scenkonst, och med GöteborgsOperans Klimatutmaning vill vi utmana oss själva och alla andra att förändra våra beteenden. 

Årets premiär i Ringcykeln, ”Valkyrian”, handlar om hjältemod.  Och vad är väl en hjälte om inte någon som skapar en förändring till det goda? 

Grönt ljus för Ringen

Artikel publicerad i Birgit nr. 1 2019/2019

I november går startskottet för fyra år med Wagners Nibelungens ring på GöteborgsOperan. Målet är att skapa en produktion med så lite miljöpåverkan som möjligt. Att leva i samklang med naturen går också som en röd tråd genom operasångaren Anders Lorentzsons liv. I rollen som Wotan vävs hans miljöengagemang samman med hans jobb.

Anders Lorentzson
Sören Håkanlind

När regissören Stephen Langridge, som också är konstnärlig ledare på GöteborgsOperan, presenterade sin idé om att göra Nibelungens ring var det självklart för Anders Lorentzson att engagera sig, inte bara i sin roll utan också i uppsättningens miljöfokus. För Anders ligger ett hållbart miljötänk nära Wagners intention med tetralogin: Människan har förgripit sig på världen och ett hårt straff väntar.

- Att sätta upp Ringen med ett miljöfokus känns logiskt. Temat är tydligt: Människan kan inte skaffa sig makt genom att stjäla från jorden och tro att den kommer att leva och blomstra. När man stjäl från världen, dör den. När någon stjäl jordens råvaror, i det här fallet guld från Rhens botten, och använder det utan betänkligheter för sin egen vinnings skull, slår det till slut tillbaka. Det är vad Nibelungens ring handlar om för mig.

Läs resten av artikeln härKontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen