Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 28 februari 2021. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

Aktuellt

Publicerad 19 september 2014

Bland solceller, blommor och bin – miljöfilosofi på GöteborgsOperan

Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Nu får våra nya hyresgäster, bina, sällskap; under hösten monteras solceller på operahusets tak.

Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, ska under hösten 2014 täckas med solceller. De kommer att alstra 107 000 kW per år – ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid.

Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Nu är det alltså dags för nästa steg – solceller på taket. Ett statligt bidrag på 35 % av kostnaden hjälper till att betala investeringen på 1,6 miljoner kronor.

Innan solcellerna kommer på plats har noggranna hållfasthetsberäkningar gjorts – vi vill ju inte att höststormarna tar med sig anläggningen. Att bara att få upp pallarna med solcellerna på taket är en historia för sig. Taket har också kompletterats med säkerhetsutrustning såsom fallskydd, dessutom går man igenom plåttaket och utför lagningar där så behövs innan solcellerna monteras.

GöteborgsOperans miljöarbete gör oss till ett ovanligt operahus. Som det första operahuset/teatern i norden, och det andra i Europa, har miljöarbetet registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. EMAS baseras på ISO 14001 men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet.

Våra scener kräver mycket ljus, men i övrigt används lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns nästan överallt. Huset har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt. Det som drar mest energi i den hangarstora byggnaden är ventilationssystemet.

För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta restaurangen. Här kan man med gott samvete njuta av god mat. Men miljöarbetet i operahuset sträcker sig längre än till restaurangen – engagemanget märks in i minsta detalj. Miljöfrågorna tas med in i varje produktion. Tillsammans med produktionsteamet diskuterar vi igenom hur en uppsättning kan bli mer miljövänlig. Vårt mål är att miljömärka en hel uppsättning.

Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. Bina flyger till Trädgårdsföreningen och hämtar sin nektar men de är också flitiga besökare på blomodlingarna på taket. Och nu får bina alltså sällskap däruppe, i form av energialstrande blänkande solceller.

/ Lisa Iverstam

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen