Aktuellt

Publicerad 10 oktober 2018

Me too, Figaro

Högstadieelever sökes – lärare, se hit!

Vi söker ungdomar till en kostnadsfri workshop med GöteborgsOperans artister! Workshopen knyter an till me too-rörelsen, pågår under vårterminen 2019 och kan knytas an till det dagliga skolarbetet.

Hösten 2017 inleddes me too-rörelsen, ett omvälvande globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. Me too, Figaro tar avstamp i uppropet och använder scenkonstens inspirerande kraft för att fortsätta att prata – om me too och om olika beteenden, jargonger och allas våra invanda bilder och förväntningar. Detta gör vi genom att tillsammans titta närmare på historien om Figaros bröllop

GöteborgsOperan bjuder in tio grupper om 10–15 ungdomar i högstadieåldern att delta i projektet Me too, Figaro, som sker under skoltid i tre steg under vårterminen 2019, på respektive skola/föreningslokal:

Steg 1: Allra först besöker GöteborgsOperan de utvalda elevgrupperna för att berätta mer om Me too, Figaro. Tidsåtgång: 45–60 min. 

Steg 2: Vid nästa träff (prel. i februari) får elevgruppen fördjupa sig i berättelsen Figaros bröllop, me too, scenkonstens verktyg för berättande och innebörden av sociala strukturer. Tidsåtgång: ca 2 timmar.

Steg 3: Den sista träffen (prel. i april) är det dags för föreställning och avslutande workshop. Föreställningen, som spelas i exempelvis klassrum eller gympasal, framförs av 6 sångare och 1 pianist. Föreställningen bygger på att ungdomarna får tycka till om vad de har sett och vara med och ändra händelseförloppet. Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Intresserad? 

Vi söker tio grupper om 10–15 ungdomar i högstadieåldern i Göteborgsregionen. Det är du som pedagog som sätter samman gruppen. Tänk på att det är viktigt att deltagarna är engagerade nog att delta i alla tre faser.

Anmäl ditt intresse till GöteborgsOperan genom att senast 3 december kontakta hanna.morau@opera.se. Till denna mejladress kan du också skicka frågor du har kring projektet. I anmälan anger du hur många ungdomar som ingår i gruppen, kontaktuppgifter till ansvarig lärare/pedagog samt vilket område ni tillhör. 

Utifrån anmälan kommer vi att välja ut ett antal grupper. Vi önskar så stor geografisk spridning som möjligt inom området.


Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen