Aktuellt

Publicerad 4 februari 2019

River of light

En manifestation för barns rättigheter!

20 februari 2019, kl. 16.30 - 20.00 på Världskulturmuseet. Fri entré 

Den 20 februari klockan 16.30 samlas vi vid entrén till Världskulturmuseet för att tända lyktorna. Därefter går vi tillsammans genom staden och sedan tillbaka till Världskuturmuseet där processionen avslutas med soppa, bröd och festligheter till kl 20.00.

Med GöteborgsOperans Barnkör och Ungdomskör, GteborgsOperans internationella kör mfl.

I snart 400 år har Göteborg var en stad öppen för nya intryck genom handel och sjöfart. I år, 2019, fokuserar River of Light den 20 februari, på FNs dag för social rättvisa, på temat inkluderande stad- öppen för världen- en plats där alla har en röst och en rättighet att bidra till stadens framtid. För att nå detta krävs mod att omfamna stadens stora mångfald.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen