Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 8 januari. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

Aktuellt

Publicerad 8 oktober 2020

Tryggt och säkert på och runt scenen.

Så här arbetar vi med att skydda vår personal från smittspridning. 

I det dagliga arbetet är våra medarbetares hälsa och säkerhet det viktigaste. Med anledning av pandemin har vi infört en mängd nya rutiner och åtgärder. Vi har även löpande kontakt med regionens smittskyddsläkare. 

Inför varje repetitionsperiod gör vi en riskanalys för uppsättningen. Även ateljéerna, verkstäderna och scenavdelningarna gör riskbedömningar, och allt stäms av i ledningsgruppen. Självklart följer vi alla riktlinjer, rekommendationer och förhållningsregler. 

Framflyttade uppsättningar 

Innevarande säsong har två av GöteborgsOperans uppsättningar flyttats fram eftersom säkerheten inte kunde garanteras för medarbetarna med bibehållen konstnärlig höjd. Det gäller dels ”Nabucco”, där en stor operakör spelar en viktig roll, dels den regionala satsningen ”Körsång i vintertid” där ett tjugotal operasångare turnerar till mindre scener. Ytterligare ett antal uppsättningar har skjutits på framtiden på grund av att scenerna har varit stängda för publik. 

Anpassade uppsättningar 

Ett par uppsättningar har genomgått större anpassningar för att öka säkerheten för våra artister. Det gäller den planerade nypremiären av ”Tosca”, där barnkören spelats in i förväg för att ge större plats på scen för GöteborgsOperans Kör och ”Siegfried”, där antalet musiker i GöteborgsOperans Orkester anpassats för att tillgodose ett tryggt och säkert avstånd i orkesterdiket.   

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen