Säsongen 2016/2017

Säsongen 2016/2017

Ikoners uppgång och fall.

Följande text är hämtad ur det tryckta säsongsprogrammet 2016/2017, publicerat i mars 2016.

I den värld vi lever och det samhälle som vi är med om att forma blir nödvändigheten och behovet av relevant scenkonst allt större.

Under Adolphe Binders konstnärliga ledning (hösten 2011 t o m våren 2016) har varje danssäsong burit ett eget tema. Dessa teman har både stått för sig själva och samtidigt knutit an till föregående säsongers. Den röda tråden har vävts av ämnen som fångar samtidens förändringar, rädslor och drömmar. Alla har de utforskat människans drivkrafter, vårt medvetande och verkligheten vi lever i här och nu. Tråden har löpt från migrantens sökande efter tillhörighet och människans försök att definiera sin identitet, till det högre jaget, det kollektiva under- och omedvetna och människans kollektiva beteende.

Ikon, det grekiska ordet för ”bild”, används i dag inte bara i samband med den ortodoxa kyrkans heliga bilder utan också för allt ifrån popstjärnor till religiösa ledare. Ikonerna skapas, avbildas, får beundrarskaror, tills nästa regim, kultur eller generation tar över och river de dyrkade bilderna för att skapa egna monument, konstverk, idoler.

Under temat Icons and iconoclasm (Ikoner och ikonoklasm/ bildförstörelse) riktar GöteborgsOperans Danskompani 2016/2017 ljuset mot människans behov av att skapa ikoner – samt behovet att krossa dem vi inte längre dyrkar. Varifrån kommer behovet och den starka mänskliga drivkraften att rasera? De inbjudna koreograferna och deras team tittar närmare på hur vi människor, genom historien, skapat och förstört bilder för att bygga vår egen tids identitet. Förstörelse har i alla tider varit ett verktyg i hävdandet av religiösa, filosofiska och politiska åsikter.

Även denna säsong, planerad av Adolphe Binder, samsas dansen med andra konstnärliga uttryck, som videokonst, fotografi, teater, nyskriven musik och arkitektur. Koreograferna är inbjudna tack vare sina personliga relationer till säsongens tema samt sina kulturella bakgrunder. Belgaren Sidi Larbi Cherkaoui tittar närmare på ikonbyggandet inom skilda religioner och kulturer. Spanske Marcos Morau utgår från sitt mycket specifika sätt att arbeta med modern och historisk bildkonst, medan flamländaren Stijn Celis – förutom att hans geografiska hemvist var högborg för 1500-talets reformistiska bildstrid – är mästare på att skapa en helhet av mångfald. Säsongens sista stora danspremiär kombinerar två verk. Ikonen Ohad Naharin har skapat det ena. För det andra står koreografen Sharon Eyal, tidigare dansare i Naharins kompani, numera med eget kompani och karriär.

I skrivande stund pågår rekryteringen av nästa konstnärliga ledare Dans, den person som under kommande säsonger ska sätta sin prägel på GöteborgsOperans Danskompani – ett av Europas främsta moderna danskompanier. De senare årens utveckling har stärkt danskompaniets profil, identitet och attraktionskraft, vi har inför framtiden en fantastisk plattform att färdas utifrån.

Varmt välkommen till en fantasieggande och spännande danssäsong!

Liselott Berg
T f chef Dans

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen