Ledning

Ledning

”GöteborgsOperan är en fantastisk verksamhet som väcker tankar, känslor och gör skillnad – för samhället, besökarna och de anställda,” säger Christina Björklund, vd

GöteborgsOperans ledningsstruktur är anpassad för att möta framtida utmaningar, ge mer tid till konstnärligt arbete och öka bolagets stabilitet.

VD

Konstnärlig ledning

Ledningsgruppen

Kontrakt

Strategigrupp

Strategigruppen arbetar med långsiktiga strategier och långsiktiga mål utifrån ägarnas uppdrag, och består av följande personer: Christina Björklund, Stephen Langridge, Katrín Hall, Liselott Berg, Lena Ahl, Mats Andersson, Mette Berntzen, Jessica Fjelkegård, Viveka Fonsmark, Per Herrey, Åsa Jansson, Maria Knall, Anders Ottosson, Ing-Marie Persmo och Lena Vedin Almung.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen