Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 8 januari. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

Ledning

Ledning

”GöteborgsOperan är en fantastisk verksamhet som väcker tankar, känslor och gör skillnad – för samhället, besökarna och de anställda,” säger Christina Björklund, vd

GöteborgsOperans ledningsstruktur är anpassad för att möta framtida utmaningar, ge mer tid till konstnärligt arbete och öka bolagets stabilitet.

VD

Konstnärlig ledning

Ledningsgruppen

'

VD-assistent

Maria Knall VD assistent

Kontrakt

Strategisk ledningsgrupp

GöteborgsOperans strategisk ledningsgrupp arbetar med långsiktiga strategier och långsiktiga mål utifrån ägarnas uppdrag, och består av följande personer:

 • Christina Björklund, VD
 • Henning Ruhe, Konstnärlig chef Opera/Drama
 • Katrín Hall, Konstnärlig chef Dans
 • Lena Ahl, Vice VD/CFO
 • Mats Andersson, Programchef
 • Liselott Berg, Administrativ chef Dans
 • Mette Berntzen, Orkesterchef
 • Jessica Fjelkegård, Projekt- och planeringschef
 • Viveka Fonsmark, HR chef
 • Elinor Gerle, Körchef
 • Per Herrey, Bolagsjurist
 • Åsa Jansson, Teknisk chef/Inspicientchef
 • Håkan Jönsson, Chef Facility Management
 • Maria Knall, VD Assistent
 • Anders Ottosson, Bitr. Chef Opera/Drama
 • Ing-Marie Persmo, Marknadschef
 • Lena Vedin Almung, Administrativ chef Opera/Drama

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen