Bästa publik
GöteborgsOperans fysiska salonger är stängda fram t.o.m. 8 januari. Detta gäller även restaurang, café och barer. Vi ses i de digitala salongerna! Läs mer

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vi på GöteborgsOperan strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och har arbetssätt där alla resurser används klokt och ansvarsfullt.

Utdrag ur vår Miljöpolicy
"Som samhällsaktör med kreativitet, modernt synsätt, nyfikenhet och öppenhet strävar vi att varsamt röra oss genom tillvaron. Vi är med och skapar ett samhälle där mångfald och ansvarstagande utveckling leder till ett gott liv nu och för kommande generationer."
Policyn finns i sin helhet längst ner på sidan.

En grön opera

Operan Nibelungens Ring som vi sätter upp 2018-2021, berör en brännande aktuell fråga: människans exploatering av naturens resurser och de ödesdigra konsekvenser som detta får. Därför passar det extra bra att vi presenterar detta episka drama i en uppsättning med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer om planerna här

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendier

GöteborgsOperan tilldelas 20 000 kronor för sitt långsiktiga, publika och strategiska miljöarbete med både bredd och djup.

GöteborgsOperan har i många år satsat målmedvetet på att strukturera och nå längre i sitt miljöarbete.

  • Sedan 2004 är själva fastigheten miljödiplomerad
  • 2004 fick hela operan miljöledningssytem enligt standarden ISO 14001
  • 2011 blev restaurangen Svanenmärkt
  • 2012 tog man - som det första operahuset/ teatern i norden och det andra i Europa - steget vidare till EMAS-registrering och samtidigt certifiering enligt ISO 14001. Därmed blev vårt operahus unikt med både den internationella och den Europeiska kvalitetsgranskningen av vårt miljöarbete.
  • Från 2016 har GöteborgsOperan beslutat att släppa EMAS-registreringen. Detta i och med att ISO 14001 blev uppdaterat och nu täcker in alla önskade delar i vårt miljöarbete.

Exempel på aktuella miljöinsatser är att operan har samlat kunskaper och identifierat åtgärder för att minska scenkostymernas och andra textiliers miljöpåverkan. Man driver biodling och honungsproduktion, och producerar egen el genom 600 kvadratmeter solceller, bådadera på operahusets tak.

www.vgregion.se/miljostipendium

Här kan du äta med gott samvete.

GöteborgsOperans Restaurang har en väl utvecklad miljöfilosofi som genomsyrar verksamheten. Det bekräftas av Nordens främsta miljömärkning: Svanen.

Svanenmärkningen gäller hela GöteborgsOperans Restaurang, som förutom lunch- och à la carte-servering även innefattar caféer, barer, matsal och kök. Hela verksamhetens livscykel, från inköp av råvaror till avfallssortering, kontrolleras. Det innebär bland annat att vi på GöteborgsOperan har en hög andel ekologiska råvaror. Vi har också rättvisemärkta produkter i vårt utbud samtidigt som genmodifierade livsmedel är förbjudna. Fisk och skaldjur kontrolleras mot IUCN:s röda lista och de nordiska artdatabankerna samt WWF:s fiskguide. Så långt det är möjligt köps miljömärkta sorter in. På menyn finns alltid minst ett vegetariskt alternativ. En gång i veckan har vi ”köttfri dag” på lunchen, då vi erbjuder en mindre klimatbelastande meny.

De flesta av våra rengöringsmedel är miljömärkta, matavfallet blir biogas och annat avfall, som glas, plast, metall, kartong, papper och matfett sorteras till återvinning. Elförbrukningen består till 100 % av grön el. De ytterst få engångsartiklar som används, exempelvis servetter, är miljömärkta. Vi anlitar såväl Svanenmärkt tvätteri som tryckeri och merparten av de ljuskällor som finns i våra lokaler är LED eller bättre än energiklass B. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och göra miljöförbättrande åtgärder.

Att välja Svanenmärkt är ett enkelt sätt att rädda världen lite grann varje dag. #räddavärlden

Läs mer på www.svanen.se


Hållbara restauranger

GöteborgsOperans Restaurang har tagit ytterligare ett steg i miljöarbete och anslutit sig till nätverket Hållbara Restauranger.

Hållbara Restauranger är ett nätverk för restauratörer och restauranger. Visionen är att påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation och Ekonomi. Det hela, naturligtvis, med gästen i centrum. Att äta på restaurang ska vara en trevlig upplevelse med hållbart fokus. 

Nätverket startade i Stockholm och finns sedan förra året även i Göteborg.

Läs mer på Hållbara Restaurangers webbplats


Biodling

Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. Bina flyger till Trädgårdsföreningen och hämtar sin nektar men de är också flitiga besökare på blomodlingarna på taket.


Solceller på GöteborgsOperan

Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Nu får våra nya hyresgäster, bina, sällskap; under hösten monteras solceller på operahusets tak.

Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, täcktes under hösten 2014 med solceller. De kommer att alstra 107 000 kW per år – ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid.

Läs hela artikeln

GöteborgsOperans miljöarbete föregångare i Europa

Som det första operahuset/teatern i Norden och det andra i Europa har GöteborgsOperans miljöarbete registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision: EMAS.
Från 2016 har GöteborgsOperan beslutat att släppa EMAS-registreringen. Detta i och med att ISO 14001 blev uppdaterat och nu täcker in alla önskade delar i vårt miljöarbete.

GöteborgsOperan år 2036.

Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år.

GöteborgsOperan jobbar aktivt med miljöfrågor och har gjort så i flera år. Vår verksamhet påverkar miljön på flera sätt. Därför försöker vi alltid att välja de alternativ som är bäst ur miljösynpunkt. Allt vi gör innebär en skillnad för kommande generationer och det är viktigt att vi tänker efter före. På alla avdelningar finns miljöarbetet som ett prioriterat mål och vi ser hela tiden möjlighet till förbättring.

Vad kan vi om sopsortering och återvinning?

Vi kan inte allt, men lär oss hela tiden mer och miljöutbildningar sker kontinuerligt. Sopsorterar gör hela huset och vi sorterar allt ifrån kontorspapper, wellpapp, glas, hård och mjuk plast till olika metaller som till exempel aluminium. Vi ställer också krav på våra leverantörer, som exempelvis att de ska leverera i returbackar, returglas och returemballage. Dekoren försöker vi också att återanvända så långt det går och vi har modulsystem där allt går att riva och bygga upp igen. Det finns också stommar till dekoren som väggar, vagnar, trappor och strukturer som kan användas flera gånger.

Syntethår eller äkta hår?

Finns det alternativa material till det vi använder? Där det går använder vi remmar istället för tejp och skruv istället för lim. Vi använder äkta hår till perukerna istället för syntethår. Marknadsföringen sker mer och mer digitalt istället för olika typer av pappersutskick. När det gäller energiåtgång kräver scenen mycket ljus, men i övrigt använder vi lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns i alla stora lokaler och i omklädningsrum. Huset har förutom fjärrvärme numera också fjärrkyla.

Miljöfokus i Operashopen

Hela kollektionen för GöteborgsOperans Danskompani, bestående av t-shirts, tygväskor och mössor, kommer från leverantören Dem Collective som förenar ekologi, etik, kvalité och genomtänkt design.

Vi kör mycket på en gång.

Att samordna transporter är självklart. Vi försöker också jobba med lokala leverantörer och väljer alltid miljövänliga transporter som ett första alternativ.

Grönt för en hel uppsättning?

Thaïs 2010. Foto: Mats Bäcker

Det är vårt mål - att faktiskt miljömärka en hel uppsättning. GöteborgsOperan gjorde en livscykelanalys på uppsättningen av operan Thaïs och genomför nu åtgärder utifrån de erfarenheterna.

Tips och idéer

Har du tips och idéer på hur GöteborgsOperans miljöarbete kan förbättras, kontakta oss gärna på info@opera.se.

 

Dokument

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen