Alla föreställningar är inställda t.o.m. 31 oktober

Om oss

Kaspy N'Dia

Kaspy N’dia är född 1983 och har studerat musik vid Institut National des Arts i Kinshasa där han även arbetat med information om sjukdomen sicklecellanemi vid Croisade Nationale Drépanocytose (CND). Kaspy forskar f n vid Centre d’Etudes et de Recherches sur les Valeurs Africaines (CERVA/RDC) och är engagerad i en stödorganisation för gatubarn, L’Oeuvre de Suivi, d’Encadrement et de Protection des Enfants de la Rue (OSEPER). 2013 medverkade han i föreställningen A Season in the Congo av Aimer Cesaire, i regi av Joe Wright och Sidi Larbi Cherkaoui, samt i föreställningen genesis av Cherkaoui. N’dia medverkar även i och turnerar med Eastmans / Sidi Larbi Cherkaouis senaste produktion Fractus V.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen