Om oss

Mike Rijnierse

Mike Rijnierse (1974) är en konstnär och lärare bosatt i Haag. Hans arbete fokuserar kring hur ljus och ljud samspelar i arkitektoniska kontexter samt hur mänsklig perception fungerar. De senaste två decennierna har han utvecklat en detaljerad metod för att undersöka samspelet mellan ljus och det mänskliga ögat, vilket sedan påverkar utformningen av hans skulpturer, installationer och föreställningar. Hans arbeten anspelar återkommande på optiska instrument och föremål, så som laterna magica, kaleidoskop och zoetroper –föregångarna till film, animerad film och digitala media.

Rijnierse är inte därmed intresserad av nostalgi, hans fokus är på vår tids produktion av bild och på att undersöka visuella upplevelser, eftersom dagens anordningar och instrument inte är tillgängliga för förståelse och insyn i processen och därför fungerar som ”black boxes”. Genom att visa hur ljus, färg, ljuskälla och skugga produceras illustrerar han hur illusion och vision hänger ihop. Mike Rijnierses arbeten har visats i en rad internationella sammanhang från festivaler för multimediakonst till gallerier, muséer, teater och interventioner i offentliga rum.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen