Barnkör och Ungdomskör

Barnkör och Ungdomskör

GöteborgsOperans Barnkör och GöteborgsOperans Ungdomskör är en del av GöteborgsOperan Skapa

Våra visioner

  • Vi vill att alla barn och ungdomar ska känna sig delaktiga i det musikaliska och sceniska arbetet.
  • Vi vill jobba för en musikalisk och scenisk medvetenhet i allt vi gör.
  • Vi vill introducera olika musikstilar så att alla får lära känns den breda körrepertoaren.
  • Vi vill ge barnen och ungdomarna scenisk erfarenhet och möjlighet att sjunga i professionella miljöer och sammanhang.

För att söka till våra körer behöver du inte ha tidigare erfarenheter av sång och drama. Vi tycker det är roligt och utvecklande att jobba med personer som har olika erfarenheter och bakgrunder och strävar alltid efter en ökad mångfald i våra körer. Just nu fokuserar vi bl.a. extra på killar. Identifierar du dig som kille är du lite extra välkommen!

Mer om vår körverksamhet

GöteborgsOperan erbjuder körverksamhet för barn och ungdomar mellan 9 och 19 år. Körerna arbetar med en bred repertoar och vi lägger stor vikt vid det sceniska arbetet.

Körerna repeterar en gång i veckan. Utöver de ordinarie veckorepetitionerna tillkommer repdagar och körhelger. När vi står inför ett framträdande blir det ofta tätare mellan repetitionerna. Det krävs alltså ett stort engagemang från både barn, ungdomar och föräldrar.

GöteborgsOperans Barnkör och Ungdomskörer ger egna konserter i Göteborg och Västra Götaland. Ibland samarbetar vi med GöteborgsOperans kör, orkester, dansare och dirigenter. Att vara en del i det professionella arbetet kring ett framträdande ger barnen och ungdomarna givande och viktiga erfarenheter.

GöteborgsOperans Barnkör

I barnkören sjunger 40 barn. De som sjunger i kören är 9–12 år gamla. Vi sjunger både unisont och i stämmor. På repetitionerna arbetar vi med sång, sceniskt uttryck och musiklära. Barnkören repeterar tisdagar kl. 16.15-17.45.

GöteborgsOperans Ungdomskör

I Ungdomskören yngre (tidigare Diskantkören) sjunger ca 30 ungdomar i högstadieåldern (12–16 år). Vi anpassar stämindelningen efter de som går i kören. Vid vissa tillfällen ger vi egna konserter och vi samarbetar ofta med Ungdomskören äldre. Vi arbetar mycket med scenisk gestaltning och utforskar olika genrer och sätt att uttrycka oss på. Ungdomskören yngre repeterar måndagar kl. 17.00-18.30.

I Ungdomskören äldre fördjupar vi oss i stämsång och i vad det innebär att vara en scenisk kör. Ungdomskören äldre är en nystartad kör. Våren 2018 söker vi ca 30 gymnasieungdomar till kören. Kören är uppdelad i stämmorna Sopran, Alt, Tenor, Bas. Vi samarbetar med barnkören och ungdomskören yngre. I perioder samarbetar vi tätt med GöteborgsOperans Kör, solister, artister, koreografer och dansare.

Medlemmar i Ungdomskören äldre har körvana sedan tidigare och vill satsa ordentligt på sin sång och sceniska utveckling. Ungdomskören äldre repeterar måndagar kl. 19.00-21.00.

Att medverka i GöteborgsOperans Barnkör och ungdomskörer är kostnadsfritt.

Kontakt

GöteborgsOperans Barnkör
GöteborgsOperans Ungdomskör

Ida Rosén Hamrå

Ida Rosén Hamrå
Tel 031–10 81 37
E-post: ida.rosen(at)opera.se

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen