Lära med Skapa

Lära med Skapa

Att skapa är att lära. Gärna tillsammans. Vi vill få fler att upptäcka, utforska och utveckla våra konstformer tillsammans med oss.

Me too, Figaro

Hösten 2017 inleddes me too-rörelsen, ett omvälvande globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. Me too, Figaro tar avstamp i uppropet och använder scenkonstens inspirerande kraft för att fortsätta att prata – om me too och om olika beteenden, jargonger och allas våra invanda bilder och förväntningar. Detta gör vi genom att tillsammans titta närmare på historien om Figaros bröllop.

GöteborgsOperan bjuder in tio grupper om 10–15 ungdomar i högstadieåldern att delta i projektet Me too, Figaro, som sker under skoltid i tre steg under vårterminen 2019

Läs mer om projektet

 

Möt Ministeriet

Från september 2018 till juni 2019 deltar 15 ungdomar i ”Möt Ministeriet”. Där får de en unik inblick i den professionella skapandeprocessen kring koreografen Jo Strømgrens nya dansverk Ministeriet för olösta känslor. Tillsammans med dansare från GöteborgsOperans Danskompani får de även experimentera med både rörelser och berättande former. Deltagarna kommer nära samtida dans som konstform och får möjlighet att bli medskapare till ett digitalt material där de delar sina erfarenheter från processen.

Läs mer om projektet

 

Samarbeten

Share Music & Performing Arts

GöteborgsOperan och den internationella kulturorganisationen Share Music Sweden har samarbetat sedan 2014 enligt mottot att människor har olika sätt att uttrycka sig och att konstnärliga olikheter är värdefulla.

Samarbetet inleddes med en gemensam scenkonstkurs för människor med olika förmågor och förutsättningar. Deltog gjorde personer med funktionsvariationer och artister från GöteborgsOperan. Under 2015 växte samarbetet och tillsammans genomförde vi tre kurser med fokus på text och röst. Säsongen 2016/2017 skapade vi en ny opera: Shanghai.

Föreställningsbild ur Shanghai, 2017


Folkbildning och kultur i samverkan

Sedan 2013 deltar GöteborgsOperan i Folkbildning och kultur i samverkan, ett samarbetsprojekt på initiativ av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen mellan åtta folkhögskolor och sex kulturinstitutioner.

Syftet är att hitta och utforska nya samarbetsformer som kan utveckla och berika våra respektive verksamheter. Det innebär olika tillvägagångssätt och aktiviteter för alla aktörer. På GöteborgsOperan genomför vi bland annat repetitions-, studie- och föreställningsbesök, workshops och samtal med artister och anställda inom många olika yrken.

Vi som samverkar är: Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Finska mångkulturella folkhögskolan, Folkhögskolan i Angered, Göteborgs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Wendelsbergs folkhögskola, Angereds teater, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Kultur i Väst, Röda Sten och Västarvet.

Vi arbetar med lär med Skapa

Malin Aghed
Chef Skapa (opera/drama)
malin.aghed (at) opera.se

Hanna Morau
Projektkoordinator Skapa (opera/drama)
hanna.morau (at) opera.se

Ida Rosén Hamrå
Körledare GöteborgsOperans Barnkör och Ungdomskörer
ida.hamra (at) opera.se

Mikaela Latrille 
Koordinator Skapa dans
mikaela.latrille (at) opera.se

Anna Karlander
Koordinator Skapa dans
anna.karlander (at) opera.se


Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen