Press

Publicerad 18 september 2009

GöteborgsOperan planerar tillbyggnad

Lund & Valentin  1 - framsida
Bild av Lund & Valentin.

Vid en presskonferens på GöteborgsOperan kl 11.30 i dag tillkännagavs ett förslag på att bygga till operahuset. Anledningen är att GöteborgsOperan efter femton års verksamhet har vuxit ur sina lokaler. Beslut om projektet tas senare i år.

En tillbyggnad i tre våningar väster om nuvarande operahuset skulle ge ytterligare tretusen kvadratmeter och tre separata utrymmen som kan slås samman till en scen med en salong för 550 personer. Tanken är en multifunktionell byggnad med servering, repetitionssalar, hörsal, konferens- och övningslokaler. Det nya huset kopplas ihop med det befintliga via en förbindelsegång. Kostnaden för den nya delen av operahuset beräknas till cirka 130 miljoner kronor som ska självfinansieras utan att allmänna medel behöver användas.

Effektivare utnyttjande av scenerna
GöteborgsOperans konstnärliga verksamhet har växt kraftigt under de första femton åren. Det görs fler publikdragande uppsättningar än någonsin. Den genomsnittliga beläggningen på GöteborgsOperan är på årsbasis cirka 85 procent vilket motsvarar cirka 250 000 besökare per år.

GöteborgsOperans vision är att bli ett av Europas mest intressanta operahus. Dit kan operan enbart nå genom att hålla en hög konstnärlig kvalitet, vilket i sin tur ställer höga krav på lokaler och repetitionstid. Stora och Lilla scenen utnyttjas i dagsläget inte fullt ut för föreställningar. Orsaken är att båda scenerna också måste användas som repetitionslokaler, vilket innebär förlorade publikintäkter.

Fler föreställningar och bredare utbud
Förslaget till en mellanstor scen har utarbetats av GöteborgsOperans ledning och presenterats för operans styrelse som in sin tur gett klartecken att gå vidare med projektet för beslut senare under 2009.
– Vi ser från styrelsen och GöteborgsOperans ledning stora möjligheter med de nya lokalerna. Vi frigör Stora scenen för ytterligare föreställningar. Vi kommer dessutom att kunna bredda utbudet av konserter och andra kulturella aktiviteter riktade mot nuvarande och nya målgrupper. Vi kan arbeta mer flexibelt och möjliggöra konferenser och utställningar, säger Frank Andersson, styrelseordförande i GöteborgsOperan.

Finansiering
Investeringskostnaden för tillbyggnaden är beräknad till cirka130 miljoner kronor. Utbyggnaden skall vara självfinansierad och därmed inte belasta stat eller region. Enligt beräkningar kommer de årliga intäkterna och driftskostnaderna att ge ett positivt ekonomiskt resultat.
– Detta är GöteborgsOperans största utvecklingsprojekt sedan huset byggdes 1994. Vi gör denna omfattande satsning för att stärka och utveckla kärnverksamheten, säger GöteborgsOperans VD Peter Hansson.

Christina Bjerkander
Pressansvarig
031-10 80 35, christina.bjerkander@opera.se

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen