Press

Publicerad 13 november 2018

Mary von Sydows musikstipendier 2018 - här är mottagarna

Vid en ceremoni på GöteborgsOperan den 12 november utdelades årets musikstipendier från Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond av Oscar von Sydow, sonson till stiftelsens grundare fru Mary von Sydow. Stipendierna, som skall användas för utbildning inom eller med anknytning till yrket, uppgår i år till sammanlagt 300 000 kronor.
Här är årets alla mottagare.

Musikstipendierna utdelas årligen inom GöteborgsOperan och Göteborgs Konserthus och inrättades år 1996. Stiftelsen eftersträvar en god fördelning av stipendierna bland den personal som deltar i de musikaliska och sceniska produktionerna. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut musikstipendier på mer än 4,5 miljoner kronor.

Operastipendiater:

 • Natallia Salavei, mezzosopran, studier för Ulrich Staerk, Köpenhamn
 • Helena Mering, altkorist och gestaltterapeut, pilotprojekt inom Gestaltterapi
 • Sara Suneson, dansare, teaterlektioner
 • Endre Schumicky, dansare, utbildning inom elektronmusik vid Budapest School of Music technology
 • Michel Munoz, dansare, videoprojekt
 • Dieter Schöning, violin, och Reymond Larsson Rea, kontrabas, studier för Nils Landgren
 • Louise Pollock, trombonstudier för Ingemar Roos och Honas Bylund i Göteborg resp Oslo
 • Fernando de Andrade, deltagande i International Horn Society Symposium i Gent
 • Matilda Holmberg och Emil Sivertsson, representerande åtta skräddare och tre tillskärare som vill åstadkomma kompetenshöjning inom skrädderiet genom att där ordna en kurs för en internationell mästarskräddare
 • Karin Nordling och Gunilla Bjerthin, kurs i masktillverkning vid Creative Media Skills i London
 • Lill Dahlgren och Lise-Lott Wendt, studier av masker och masktillverkning vid Museo Internazionale Maschera Sartori i Venedig

Konserthusstipendiater:

 • Samuel Runsteen, violin, studier i barockmusik vid Koninklijk Conservatorium i Haag, Holland
 • Antonio Hallongren, cello, deltagande i Four Seasons Winter Workshop and Festival vid East Carolina University,USA
 • Harish Kumar, kontrabasstudier i München
 • Martin Törnqvist, sångstudier för Paul Farrington

På bilden:
Översta raden: Harish Kumar, Helena Mering, Natallia Salavei, Fernando de Andrade, Emil Sivertsson.
Mellersta raden: Martin Törnqvist, Dieter Schöning, Sara Suneson, Lise-Lott Wendt, Endre Schumicky, Matilda Holmberg.
Nedersta raden: Samuel Runsteen, Lill Dahlgren, Oscar von Sydow, Louise Pollock, Karin Nordling.

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen