Alla föreställningar är inställda t.o.m. 31 oktober

Ringenprojektet

Ringen|projektet

2018–2021

Nibelungens ring av Richard Wagner

Dirigent EVAN ROGISTER
Regi STEPHEN LANGRIDGE
Scenografi & kostymdesign ALISON CHITTY

Biljetter

I mars 2018 släppte vi ett begränsat antal biljetter i specialpaket till hela "Ringen", det vill säga en opera per säsong 2018–2021. Biljetter till enstaka operor släpps i samband med försäljningsstart på våren respektive spelår. 

Varje opera i ”Ringen” kommer att spelas in av GöteborgsOperans inspelningsstudio och visas i samband med nästa dels premiär.

Rhenguldet: premiär 17 november 2018
Valkyrian: premiär november 2019
Siegfried: premiär november 2020
Ragnarök: premiär november 2021

Vi är redo! Är ni redo? 

Richard Wagners epos ”Nibelungens ring”, Ringen, är operavärldens Mount Everest. Berättelsen spänner över tre generationer och fyra operor med en sammanlagd speltid på över 15 timmar. ”Rhenguldet”, ”Valkyrian”, ”Siegfried” och ”Ragnarök” uruppfördes 1869–1876. De kom att ändra både musikhistorien och konstnärliga tankar i stort. 

”Ringen” är ett enormt projekt som få operahus kan axla. Under 2018–2021 kommer GöteborgsOperan att sätta upp en del ur ”Nibelungens ring” per år, med den avslutande operan som en aktiv del i firandet av Göteborg 400 år.

Vi lär oss om hållbar scenkonst

”Nibelungens ring” berör en brännande aktuell fråga: människans exploatering av naturens resurser och de ödesdigra konsekvenser som detta leder till.

GöteborgsOperan har länge prioriterat miljöfrågor och anses vara en föregångare i branschen. Med "Ringen" gör vi hållbarhet till en aktiv del också i de konstnärliga valen och tar därmed ytterligare ett steg framåt.

Miljöarbetet har engagerat flera yrkesgrupper och många medarbetare. Vi har arbetat hårt och enträget för att hitta nya material och arbetsmetoder. Målet har varit att lära oss hur man skapar scenkonst med så lite miljöpåverkan som möjligt, baserat på det vi vet idag.

Det har varit en lång, lärorik process. Under resans gång har vi samlat på oss mycket kunskap.

Några exempel:

  • Vi har byggt kulisserna av trämaterial tillverkat av spillvirke. Materialet är en kolsänka och minskar klimatavtrycket under tiden det används. Spillvirket ersätter dessutom råoljebaserat plastmaterial som vi tidigare har använt.
  • Materialrester från vår produktion tas om hand i samarbete med ReturKultur och kan återanvändas i andra konstnärliga produktioner, men också i projekt som Bygglekplatsen i Biskopsgården.
  • Vi testar att själva tillverka och använda färskt smink och minimerar användningen av hälsoskadliga ämnen i makeup.
  • För att skapa illusionen av eldslågor använder vi Fake Flame som skapar effekten av eldslågor med hjälp av vattenånga och LED-ljus. Detta istället för att använda fossila bränslen som dessutom kräver att dekoren flamskyddas.
  • Plastmaterial, som PVC till golvmattor, försöker vi undvika och ersätta med kanvas.
  • Cellplast med golvlim ersätts med pappersmassa, kartongmaterial och tapetklister.
  • Vi testar och utvecklar hur vi kan använda växtbaserade textilfärgningsmetoder, istället för att färga kläder med syntetisk färg.
  • I samarbete med stålindustrin prövar vi innovativa material till kostymerna.
  • Vi återanvänder som vanligt sådant vi hittar i förråden, och vi köper också in från second hand.


Följ med oss på äventyr!

Till dig som arbetar inom lärosäten, näringsliv, turistorganisationer, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, civilsamhället … Vi söker samarbeten! 

Att bestiga operavärldens Mount Everest är roligare i gott sällskap. Speciellt om målet är att nå toppen på ett så hållbart och klimatsmart sätt som möjligt.

Många företag, organisationer och personer har på olika sätt bidragit med resurser, sitt engagemang och sitt kunnande . Vi hoppas att de kommande åren kommer att bjuda på fler kreativa och utvecklande samarbeten och utbyten.

Vi berättar gärna mer

Kontakta oss på ringen@opera.se

Att sätta upp Ringen är en stor, konstnärlig utmaning som passar ett hus som GöteborgsOperan. Det är helt rätt att dessutom använda detta storverk till att undersöka hur långt vi kan komma i att minska vår påverkan på miljön, en av vår tids viktigaste frågor.

— Stephen Langridge, regissör och konstnärlig ledare Opera/drama

Kontakta oss

Christina Nilssons Gata, 411 04 Göteborg
Telefon (växel) 031–10 80 00
Biljettkassa och restaurang 031–13 13 00

Följ oss:

GöteborgsOperan – en del av En del av Västra Götalandsregionen